Hortumlar

CORE sistem hortumlarda basınç (720 bar) merkezden, dönüş (25 bar) ise aynı hortumun dış kısmından geçmektedir ve bu da hortum kullanımını daha güvenli kılmaktadır.

HORTUMLAR

HORTUMLAR

HORTUM MAKARALARI

HORTUM MAKARALARI